Ensihoidon tehtävät lisääntyneet huomattavasti kesän jälkeen – syytä ei tiedetä

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Helsingin yliopistollinen keskussairaala tiedottaa ensihoidon tehtävämäärien kasvaneen huomattavasti kesästä 2021 lähtien. Tehtävät eivät liity koronavirusta sairastaviin potilaisiin. Mukana on myös hurja määrä tarpeettomia hälytyksiä.

– Tehtävämäärän kasvu ei selity ensihoitoa vaativilla koronapotilailla eikä muutoksilla väestön sairastavuudessa, toteaa ensihoidon ylilääkäri Markku Kuisma HUSista.

Ensihoidon tehtävämäärät ovat pysyneet tasaisesti korkealla tasolla HUS-alueella kesästä 2020, mutta merkittävin kasvu on tapahtunut toukokuun 2021 jälkeen. Kesä-lokakuun 2021 aikana kasvua oli kahdeksan prosenttia verrattuna vastaavaan aikaa vuonna 2019. Tämä tarkoittaa noin 1.000–1.500 tehtävää lisää kuukaudessa.

Ensihoito auttaa väestöä tilanteissa, joissa henki tai terveys on uhattuna. Tällaisia hätätilanteita ovat esimerkiksi elottomuus, hengitysvaikeudet, voimakas rintakipu, halvausoireet, kouristelu, myrkytykset, vakavat vammat tai runsas verenvuoto. Loka-marraskuussa 2021 tehdyssä kartoituksessa selvisi, että 5,2 prosenttia tämänhetkisistä ensihoitotehtävistä oli niin sanottuja tarpeettomia hälytyksiä. Nämä hälytykset saattavat viivästyttää kriittisesti sairaan potilaan hoidon aloitusta.

– On hyvä muistaa, että ensihoito auttaa nimenomaan hätätilanteissa. Tällöin tulee soittaa numeroon 112. Esimerkiksi korkea kuume ei ole henkeä uhkaava hätätilanne. Tällaisessa tilanteessa sekä muissa äkillisissä ja kiireellistä hoitoa vaativissa terveysongelmissa pitäisi soittaa Päivystysapuun numeroon 116117. Päivystysapu pystyy myös ohjaamaan puhelun edelleen 112:een, mikäli puhelussa ilmenisi ensihoidon tarve, muistuttaa Markku Kuisma.