Erektiolääke saattaa vähentää Alzheimerin taudin riskiä

Terveys Viihdeuutiset · Tim Isokivi

Erektiolääkkeillä saattaa olla yllättäviä terveysvaikutuksia. Tuoreen tutkimuksen perusteella muun muassa sildenafiiliä sisältävien lääkkeiden käyttö voi vähentää riskiä sairastua Alzheimerin tautiin.

Cleveland Clinicin tutkijat perehtyivät yli seitsemän miljoonan ihmisen terveystietoihin. Niistä kävi ilmi, että sildenafiilireseptin saaneilla henkilöillä oli 69 prosenttia muita pienempi riski sairastua Alzheimerin tautiin. Sildenafiiliä käyttävät sairastuivat tautiin pienemmällä todennäköisyydellä kuin esimerkiksi verenpaine- ja diabeteslääkkeitä käyttävät.

Tutkimysryhmä loi kantasolujen avulla mallinnoksen Alzheimer-potilaan aivoista havainnoidakseen sildenafiilin lupaavia vaikutuksia. Tulosten perusteella ei erektiolääkkeen ja pienentyneen tautiriskin syy-yhteyttä ei kuitenkaan voida vielä todistaa. Tutkimusta johtanut Feixiong Cheng kertookin tiedotteessa, että asiaan tulisi perehtyä tarkemmin lisätutkimusten muodossa.

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, voitaisiinko jo olemassaolevia lääkkeitä käyttää Alzheierin hoitoon. Sildenafiilin oli alun perin tarkoitus olla verenpaine- ja rasitusrintakipulääke, mutta kokeissa sen huomattiin tehoavan paremmin erektiohäiriöihin.