Tietoisuustaidot parantavat nuorten hyvinvointia – kannattaa ottaa osaksi opiskelua

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Helsingin yliopiston Folkhälsanin tutkimuskeskus on selvittänyt tuoreessa väitöskirjassa luokkaopetuksena tapahtuvan tietoisuustaito-ohjelman vaikutuksia 12–15 -vuotiailla lapsilla ja nuorilla. Tulokset ovat rohkaisevia ja viittaavat siihen, että tietoisuustaitojen opettamisesta kouluissa on hyötyä.

Tuoreen väitöskirjatyön tavoitteena on ollut selvittää muun muassa ohjelman vaikutusta oppilaiden resilienssiin, masennusoireisiin, käyttäytymiseen ja terveyteen liittyvään elämänlaatuun. Tietoisuustaidot viittaavat yksilön kykyyn suunnata huomio nykyhetkeen, ja kohdentaa huomiota tietoisesti. Tietoinen huomion kohdentaminen ja kyky tunnistaa sekä ajatuksia ja tunteita, voi olla nuorten hyvinvoinnin kannalta tärkeä. Tätä kykyä voidaan vahvistaa ja oppia.

Terve Oppiva Mieli-tutkimus on satunnaistettu kontrolloitu kokeellinen tutkimus, jossa tietoisuustaito-ohjelman vaikutuksia on arvioitu kouluympäristössä verrattuna vastaavankaltaiseen ohjelmaan. Vaikutuksia on seurattu puolen vuoden ajan. Tutkimusryhmässä väitöskirjatyönsä tehneen Maarit Lassander mukaan tutkimustulokset viittaavat siihen, että koulussa toteutettava tietoisuustaito-ohjelma vahvistaa mielenterveyttä ja hyvinvointia.

– Erityisesti nykyisessä pandemiatilanteessa, nuorten hyvinvoinnin tukeminen on ensiarvoisen tärkeää, ja siihen tarvitaan tutkimukseen perustuvia keinoja, sanoo Lassander.

Iällä, ja harjoitusaktiivisuudella on yhteyttä siihen, miten tietoisuustaito-ohjelma vaikuttaa nuoriin. Eri ikäiset hyötyvät eri tavoin ja säännöllisesti harjoituksia tekevät hyötyvät enemmän. Myös sukupuolella on vaikutusta useampiin mitattuihin muuttujiin, tytöt saivat ohjelmasta enemmän apua muun muassa masennusoireisiin. Erittäin psyykkisesti kuormittavissa tilanteissa tietoisuustaito-ohjelmalla saatetaan vähentää reagointia stressiin.

Tutkimuksen tulokset tarjoavat uutta tietoa siitä, miten lyhyt tietoisuustaitojen interventio voi edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää tietoisuustaito-ohjelmien soveltamisessa parhaalla mahdollisella tavalla koulumaailmassa. Mindfulness- eli tietoisuustaidoilla tarkoitetaan keskittymistä kulloinkin meneillään olevan hetken kokemiseen, havainnointiin ja hyväksymiseen.