Veteen upotettu joulukuusi tarjoaa kaloille erinomaisen kutupaikan

Matkailu · Terhi Piiroinen

Veteen upotettu joulukuusi tarjoaa keväällä kuteville kaloille erinomaisen kutupaikan. Erityisesti ahvenet laskevat mätinauhansa mielellään kuusen oksille. Mädistä kehittyville poikasille kuusi tarjoaa suojaa ja ravintoa.

Veteen kalojen kutualustaksi upotettu kuusi, eli kututuro on uusvanha keksintö. Entisaikoina kututurojen upottaminen oli yleistä lähes koko maassa, mutta tapa oli pitkään lähes unohdettuna. Viime vuosina kututurojen teko on taas yleistynyt ja niiden hyödyt on tunnistettu.

Etenkin kaupunkien ja taajamien rakennetuissa rantavesissä on pulaa sopivista kutupaikoista. Parannusta tilanteeseen saadaan turoista, jotka toimivat paitsi kutualustoina myös suojapaikkoina vastakuoriutuneille kalanpoikasille. Kevään edetessä turojen ympärille kerääntyy runsaasti pieneliöstöä, jota syömällä pienet kalanpoikaset pääsevät hyvään kasvuvauhtiin.

Esimerkiksi Vaasassa joulukuusien upottamisesta on lyhyessä ajassa muodostunut jo perinne ja turotapahtumaan tullaan usein koko perheen voimin upottamaan oma joulukuusi kalojen hyväksi.