Haluatko parempaa palkkaa? Vaihda työpaikkaa

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Eläketurvakeskuksen (ETK) uuden kuusi vuosikymmentä kattavan rekisteritutkimuksen mukaan miesten palkat ovat nousseet työpaikan vaihtamisen jälkeen keskimäärin 3,4 prosenttia ja naisten 3,0 prosenttia. Toisin sanoen työpaikan vaihtaminen kannattaa monelle alle nelikymppiselle, jos hän haluaa saada parempaa palkkaa.

– Kaikkien työntekijöiden kohdalla näin ei tietenkään tapahdu, kyse ei ole mistään palkankorotusautomaatista. Mutta keskimäärin työurien katkokset ja muutokset tuovat työntekijöille myös hyötyjä, ETK:n erikoistutkija Aart-Jan Riekhoff sanoo.

Korkeasti koulutetut miehet hyötyvät muita enemmän työpaikan aktiivisesta vaihtamista. Heillä palkka voi nousta kymmenenkin prosenttia. Sen sijaan alemman koulutusasteen saaneiden naisten palkka näyttäisi kehittyvän paremmin silloin, kun he pysyvät saman työnantajan palveluksessa. Tutkimus perustuu ETK:n rekisteritietoihin vuosilta 1963–2019 ja siinä on tarkasteltu 5.400 henkilön työuraa ja palkkakehitystä 23–39 ikävuoden välillä.