Opettajat ovat lopen uupuneita – nyt testataan henkilökohtaista kuntovalmennusta

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Kasvatus- ja opetushenkilöstön väsymys, palautumisen ongelmat ja vähentynyt työn imu huolestuttavat valtakunnallisesti. Monet parhaassa työiässä olevat uupuneet ja kyynistyneet opettajat miettivät alan vaihtoa. Neljällä paikkakunnalla on aloitettu kokeilu, jossa tarjotaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle keinoja parantaa jaksamista sekä kykyä palautua työstä.

Tammikuussa alkaneessa, vuoden mittaisessa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa kokeilussa etsitään tilanteeseen ratkaisuja työyhteisökohtaisesti sekä tukemalla henkilöstön palautumista. Jyväskylässä, Mikkelissä, Keuruulla ja Raisiossa työskentelevälle varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus testauttaa kuntonsa ja palautumiskykynsä.

Kasvatus- ja opetustyössä työkuormitusta lisäävät muun muassa perheiden sekä lasten ja oppilaiden kasvava pahoinvointi ja tuen tarpeet, lisääntyvät dokumentoinnin vaateet sekä jatkuvasti uudistuva lainsäädäntö. Lisäksi stressiä aiheuttavat pitkittynyt pandemiatilanne ja muuttuvat työolot.

Kehon kuntoindeksimittauksissa mitataan muun muassa kehonkoostumusta ja kestävyyskuntoa sekä kysytään työkyvyn itsearvio. Työntekijän kykyä palautua työpäivästä mitataan Firstbeat-mittauksella, joka kertoo stressin, unen ja liikunnan vaikutuksista. Mittausten jälkeen osallistujille tarjotaan mahdollisuus päästä liikunta- ja elintapaohjaukseen, jossa asiakas saa henkilökohtaista tai ryhmämuotoista ohjausta kohti parempia elintapoja.

Kokeilun tavoitteena on, että työntekijöiden uupumus vähenee, hyvinvointi paranee ja fyysinen aktiivisuus lisääntyy. Kokeilun päätteeksi hyväksi havaitut ja tuloksia tuottaneet toimenpiteet pyritään laajentamaan myös muiden kaupunkien käyttöön.