Tekoälyillä varustetut droonit havaitsevat maastopaloja

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Metsäpaloista saadaan tietoa satelliittien avulla, mutta edelleen on puuttunut tehokkaat menetelmät pienten ja äskettäin syttyneiden metsäpalojen nopeaan havaitsemiseen sekä palon reaaliaikaiseen seuraamiseen. Apua haetaan FireMan-hankkeesta, jossa kehitetään drooneihin perustuvaa tekoälypohjaista tekniikkaa nopeassa metsäpalojen havaitsemisessa.

Viime vuonna lokakuun lopussa oli palanut metsää Euroopassa lähes puoli miljoonaa hehtaaria. Metsäpalojen odotetaan lisääntyvän tulevina vuosina ja tämä o huolestuttava uutinen meille, koska Suomen pinta-alasta yli 75 prosenttia on metsää.

FireMan-hankkeessa yliopistot ja tutkimuslaitokset kehittävät ratkaisuja metsäpalojen hallintaan. Droonien pitää pystyä valvomaan laajoja metsäalueita ja tilanteen vaatiessa reagoimaan sekä toimimaan itsenäisesti palotilanteissa. Keskeistä droonien toiminnalle palotehtävissä on, että ne toimivat ryhmänä.Hankkeessa tullaan testaamaan droneparven yhteistyötä metsäpalojen yhteydessä.

FireMan-hankkeen aikana tutkijat testaavat drooneja käytännössä. Aineistoja kerätään Metsähallituksen ja Suomen Metsäkeskuksen kulotuspolttojen yhteydessä. Ensimmäisiä drone-lentoja tehdään jo keväällä 2022. Hankkeen loppupuolella järjestetään demonstraatio jossa droonit toimivat ryhmänä havainnoimassa ja valvomassa metsäpalon kaltaista tilannetta.

Hanke on Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI:n, Jyväskylän yliopiston, Oulun yliopiston ja VTT:n tutkijoiden muodostama. Se toteutetaan vuosina 2022–2024 ja sen rahoittajana on Suomen Akatemia.