Tutkimus: Nuorilla vakavia puutteita taloustaidoissa

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Pohjoismaissa on lisääntynyt huoli nuorten velkaantumisesta. Kerroimme jo aiemmin Takuusäätiön selvityksestä, jonka mukaan nuorten velkaongelmat ovat kääntyneet kasvuun pandemia-aikana. Luottoyhtiö Klarna on nyt tutkinut Ruotsin Nuorisobarometrin kanssa pohjoismaalaisten nuorten asenteita ja käyttäytymistä talouteen liittyen.

Kyselytutkimuksessa pureuduttiin nuorten pohjoismaalaisten rahankäyttötapoihin, sekä asenteisiin henkilökohtaista taloutta kohtaan. Kyselytutkimukseen osallistui yhteensä 2.688 pohjoismaalaista 18–25-vuotiasta nuorta tammi-helmikuussa 2022.

Suomalaisnuoret ovat selkeästi muita pohjoismaalaisia kiinnostuneempia henkilökohtaisesta taloudestaan. Suomalaisten kiinnostusta omaan talouteen selittänee osittain se, että vain neljäsosa suomalaisnuorista on tyytyväisiä koulun talousopetukseen ja joka viides sanoo, ettei koskaan saanut talousopetusta koulussa.

Tietoa raha-asioista ja säästämisestä haetaan ensisijaisesti Googlesta tai pankkien omista palveluista sekä perheeltä. Kyselyn mukaan 44 prosenttia suomalaisnuorista sanoo omaavansa hyvin vähän tai ei lainkaan tietoa siitä, miten osamaksun todellinen hinta lasketaan. Puolestaan 42 prosenttia ei tiedä, mitä velalle tapahtuu, kun se siirtyy perintään.