Liikenneonnettomuuksien syissä eroja ikäluokittain – nuorilla syynä usein riskinotto ja ylinopeus

Autot · Tim Isokivi

Kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa näkyy eroja kuljettajien ikäryhmien perusteella. Tämä selviää Onnettomuustietoinstituutin tuoreesta selvityksestä. Nuorilla kuljettajilla turmien taustalla korostuu riskinotto, iäkkäillä havaintovirheet.

Onnettomuushetkellä ajettu ylinopeus nousi esille erityisesti nuoremmissa ikäluokissa. Myös kyydissä olevien matkustajien todetaan yllyttävän nuoria kuljettajia riskinottoon ja kasvattavan täten onnettomuusalttiutta. Nuorten kuljettajien onnettomuudet painottuivat viikonloppuihin.

Yli 64-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamien onnettomuuksien taustalla oli usein havaintovirhe. Kuljettaja ei esimerkiksi saata havaita vastapuolta lainkaan tai havaitsi sen vasta liian myöhään. Muissa ikäryhmissä kuljettajan aiheuttamaa onnettomuutta edelsi usein ajoneuvon käsittelyvirhe, kuten äkillinen ja voimakas ohjausliike tai virheellinen ajolinja.

Onnettomuuskuljettajista noin kolmannes ajoi alkoholin vaikutuksen alaisena, joskin yli 64-vuotiaista päihtyneinä ajoi vain kahdeksan prosenttia. Nuorimman ikäluokan muita suurempi henkilövahinkojen määrä selittyi suuremmalla mopo- ja moottoripyöräonnettomuuksien määrällä. Kaikissa ikäluokissa kuolemaan johtaneissa turmissa yleisiä olivat kohtaamisonnettomuudet.

Selvityksessä tutkijalautakunnat tutkivat noin 1 650 vuosina 2010-2019 kuolemaan johtanutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta. Siitä rajattiin pois kuljettajan sairaskohtaukset.

PS: Lue lisää autoista Jokamies.fi -verkkolehdestä.