Suomalainen tutkimus: Säännöllisesti urheileva nuori on ahkerampi opiskelija

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa tarkasteltiiin urheililukion oppilaiden motivaatiota opiskeluun ja urheiluun. Itä-Suomen yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan urheilulukiolaisten opiskeluinto ja urheiluun kohdistuva motivaatio ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa.

– Eli sellaiset opiskelijat, jotka ovat motivoituneita opiskelemaan, ovat myös motivoituneita urheilemaan. Toisaalta myös niillä, joiden motivaatio opintoja kohtaan oli heikompaa, oli motivaatiovaikeuksia myös urheilua kohtaan, professori Jaana Viljaranta kertoo tutkimusryhmänsä tekemistä löydöksistä.

Tutkimuksen taustalla on Euroopan Unionin ohjeistus, jossa kannustetaan luomaan kansallisia ohjeistoja urheilijoiden kaksoisuran edistämistä varten. Kilpaurheilun ja opintojen yhdistämistä varten tulisi olla riittävästi tukea. Viljarannan tutkimuksessa haluttiin tarkastella, miltä opintojen ja kilpaurheilun yhdistäminen näyttää motivaation näkökulmasta.

– Keskityimme tutkimuksessamme erityisesti mahdollisiin sukupuolieroihin. Tyttöjen oletetaan olevan yleisesti poikia motivoituneempia akateemisesti, kun taas urheilussa korostuu usein miehisyyteen liitettävien ominaisuuksien merkitys. Onkin esitetty, että tällaiset narratiivit suosivat erityisesti poikia, kun puhutaan urheiluun motivoitumisesta, Viljaranta kertoo.

Tutkimuksessa selvisi, että poikien motivaatio opiskelua kohtaan oli lukion alussa heikompi kuin tyttöjen, ja tämä ero säilyi lukiovuosien läpi. Urheilumotivaation suhteen puolestaan ei havaittu sukupuolieroja.Kun halutaan tukea poikien kaksoisuran rakentumista, olisikin kiinnitettävä erityistä huomiota opiskelumotivaation tukemiseen.

– Näiden tulosten pohjalta arvelemme, että tytöt olisivat suotuisammassa asemassa opiskelun ja kilpaurheilun yhdistämisessä. Tutkimuksessa nähtävien erojen tiedostaminen voi ylipäätään auttaa ymmärtämään paremmin, millaista tukea urheilulukiossa kaivattaisiin urheilijoiden kaksoisuran mahdollistamiseksi.