Kela julkaisi tilastoja asiakkaistaan – katso oman kuntasi tilanne

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Kela on julkaissut uuden verkkopalvelun, jonka avulla voi tarkastella työikäisten ja perustoimeentulotuen saajien määriä kuntakohtaisesti. Myöhemmin palveluun liitetään myös muita Kelan etuuksia.

Kuntakokeilun asiakkaita ovat alle 30-vuotiaat työttömät, maahanmuuttajat tai vieraskieliset työnhakijat, joiden kotikunta on kokeilualueella ja jotka eivät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen päivärahaan. Tilannekuvan muutosmittareiksi on siksi erikseen nostettu nuoret ja vieraskieliset toimeentulotuen saajat. Kartta esittää etuuden saajien osuuden väestöstä alueittain. Palvelussa voi tarkastella muutoksia kahden vuoden ajalta.

– Perustoimeentulotuen saajien lukumäärää eri asiakasryhmissä kannattaa seurata, koska se kertoo näiden ryhmien toimeentulotuen tarpeesta alueella. Työllistymisistä tai kuntakokeilun vaikutuksista ei voi kuitenkaan tehdä johtopäätöksiä tämän mittarin perusteella. Perustoimeentulotuen saajien määrä vaihtelee vuodenkin mittaan, joten tilannetta kannattaa verrata edellisen vuoden samaan kuukauteen, toteaa Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen.