Tutkimus: Kuormittuneet haluavat etätöitä – perheelliset toimistoon

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Mitä heikompi työhyvinvointi tekijällä on, sitä enemmän hän haluaa tehdä töitään etänä. Poikkeuksena ovat lapsiperheelliset, jotka kokevat toimiston kotia paremmaksi paikaksi työskentelyyn. Tämä selviää Työterveyslaitoksen tuoreesta tutkimuksesta.

Työhyvinvointia ja työn sujuvuutta haittaavia kuormitustekijöitä ovat esimerkiksi työpaikan rooliristiriidat, byrokratiahaitat, kiire ja aikapaineet. Tutkimuksen mukaan myös heikompi työhyvinvointi on yhteydessä haluun tehdä jatkossa nykyistä enemmän etätöitä.

– Monilla työpaikoilla pohditaan, miten ihmiset saadaan toimistolle. On hyvä katsoa myös peiliin, jollei ihmisiä näy toimistolla. On työpaikan johdon asia kehittää työoloja sekä johtamista ja panostaa työhyvinvointiin, sanoo tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitoksesta.

Kun työ tarjoaa voimavaroja, työntekijät haluavat tehdä nykyistä vähemmän etätöitä ja suhtautuvat myönteisesti hybridityöhön. Voimavaroja ovat esimerkiksi hyvät vaikutusmahdollisuudet työhön, palveleva johtaminen, työpaikan reilut käytännöt sekä yhteenkuuluvuus työpaikan ja esihenkilön kanssa.

Hyvinvoinnin ja työolojen lisäksi työntekijöiden valintoihin vaikuttavat perhetilanne ja ikä. Jatkossa vähemmän etätöitä halusivat tehdä työntekijät, joilla on kotona asuvia lapsia. Lapsiperheellisillä kodin vaatimukset saattavat häiritä työn sujuvuutta etätyössä.