Yhä useampi vaihtaa työpaikkaa – syynä arvostus, palkkaus, työaika ja terveystekijät

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Ympäri maailmaa puhutaan työntekijöiden sitoutumisen haasteista ja vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta. Kyseessä on pandemian jälkeen tapahtuva ilmiö, johon viitataan muun muassa termein Great Resignation, Big Quit ja Great Attrition.

– Koronapandemia näyttää heikentäneen työntekijöiden sitoutuneisuutta työnantajaansa. Siksi ei riitä, että yrityksellä on toimiva strategia toimistolle paluuseen ja joustava etätyömalli, Johanna Maaniemi Haaga-Helian ammattikorkeakoulusta kertoo.

McKinseyn tekemän tutkimuksen mukaan huhtikuusta 2021 lähtien yli 15 miljoonaa yhdysvaltalaista työntekijää on irtisanoutunut ja jopa 40 prosenttia kyselyyn osallistuneista työntekijöistä arvioi todennäköiseksi, että pyrkii vaihtamaan työtään seuraavan 3-6 kuukauden kuluessa. Syyt löytyvät perinteisistä vaihtotekijöistä, kuten palkkauksesta, työn ja vapaa-ajan tasapainottamisesta ja terveydestä.

– Työntekijöiltä asiaa kysyttäessä keskeiset syyt eropohdintojen taustalla liittyvät kuitenkin koko työnantajasuhteen laatuun. Keskeisimpien irtisanoutumissyiden katsottiin johtuvan siitä, ettei työantajaorganisaatio tai oma lähiesimies osoita riittävästi arvostusta tai henkilö kokee vahvaa yhteenkuulumattomuuden tunnetta työpaikkaansa. Toisin sanoen kyse oli asioista, jotka liittyvät laajemmin yrityksen kulttuuriin, erityisesti johtamiseen ja tapaan kohdella ihmisiä.