THL: Syntyperä vaikuttaa nuorten elintapoihin

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Vaikka ihmisiä kuinka yritetään tasapäistää, on tieteellinen fakta, että yksilöt ovat erilaisia riippuen heidän geneettisestä perimästään, elinympäristöstään ja kokemuksistaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on nyt selvittänyt, kuinka suomalaisten ja ulkomaalaista alkuperää olevien nuorten elintavat poikkeavat toisistaan esimerkiksi rahapelaamisen ja päihteidenkäytön suhteen.

THL:n Kouluterveyskyselyn mukaan syntyperällä on yhteys nuoren hyvinvointiin ja elintapoihin. Tulokset osoittivat, että ulkomaalaistaustaisilla pojilla esimerkiksi rahapelaaminen ja alkoholiostot ovat yleisempiä kuin suomalaistaustaisilla. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n mukaan Suomessa tulisi huomioida nuoren tausta paremmin ja tarjota tukea heidän vanhemmilleen. Lisäksi nuorille tulisi järjestää enemmän mielekästä tekemistä.

– On tärkeää, että myös vanhemmilla on tietoa ja ymmärrystä nuorten elämän haasteista sekä halua ja kykyä keskustella asioista perheen sisällä. Arabi- ja somalitaustaiset perheet ja yhteisöt ovat usein kiinteitä ja yhteisöllisiä. Ohjaamalla tukea ja tietoa päihde- ja peliaiheista perheisiin, voimme suojata nuorten hyvinvointia, toteaa projektipäällikkö Leena Sipinen Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Hadiya-hankkeesta.