Tutkimus: Puolet suomalaisista työntekijöistä voi mielestään hyvin

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Lähes 80.000 suomalaista on vastannut Työterveyslaitoksen Miten voit? -testiin. Vastauksista on koottu Työelämätieto-palveluun noin 45.000 vastauksen anonymisoitu aineisto. Vastaajista vähän yli puolet on arvioinut työtyytyväisyytensä korkeaksi. Valitettavasti saman verran on niitä, jotka ovat arvioineet työuupumusoireilunsa korkeaksi.

Henkiseen hyvinvointiin on tarve kiinnittää huomiota eri toimialoilla. Esimerkiksi työuupumusoireilua esiintyy runsaasti fyysisesti kuormittavilla ja perinteisillä miesvaltaisilla aloilla. Kannattaa myös ottaa huomioon, että ihminen voi olla samaan aikaan tyytyväinen työhönsä, mutta kuitenkin uupunut. Toisin sanoen työhyvinvointiin on kiinnitettävä huomiota, jotta vaakakuppi ei keikahda huonovointisuuden puolelle.

Vastaukset osoittavat, että työuupumusoireilua esiintyy runsaasti fyysisesti kuormittavilla ja perinteisillä miesvaltaisilla aloilla. Myös työssä tylsistyminen on yleisempää niin sanotussa suorittavassa työssä.

– Fyysisen hyvinvoinnin lisäksi näillä aloilla on tärkeä kiinnittää huomiota monipuolisesti myös työntekijöiden henkiseen hyvinvointiin ja siihen, miten niissä lisätään työn mielekkyyttä vahvistavia voimavaroja, sanoo tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitoksesta.