Joka kuudes suomalainen on köyhä – nyt on autettava suomalaisia

Ohhoh! · Terhi Piiroinen

Suomessa osataan hyödyntää massavoimaa erilaisiin kampanjoihin, jolloin yleensä valtamedia ja kansakunta ryhtyy yhdessä ajamaan yhtä ja tiettyä asiaa voimakkaasti. Osa ihmisten aktivoimisesta suoritetaan mediavälitteisen yhteiskuntavaikuttamisen kautta ja toiset kampanjat saatetaan toteuttaa mainostoimistojen ja sosiaalisen median vaikuttajien avulla. Pääasiana on, että herätetään mielipiteitä ja saadaan kansa joukolla liikkeelle. Kaikki eivät edes ymmärrä tulleensa jollain tapaa vaikutetuksi, vaan pitävät tarkoitusperiään aidosti jaloina.

Yhä useammin mielipideohjausta tulee myös kotimaan rajojen ulkopuolelta ja tällöin netissä eniten ääntä pitävien katse kiinnittyy Suomen ulkopuolelle tai asioihin, joilla ei ole kovinkaan suurta merkitystä ruohonjuuritasolla tavallisen suomalaisen elämisen kannalta. Koska viimeksi kysyit omalta naapuriltasi, mitä hänelle kuuluu ja onko kaikki hyvin?

Suomen Köyhyysraportin 2021 mukaan jopa joka kuudes suomalainen elää tällä hetkellä köyhyys- tai syrjäytymisuhan alla. Joka toinen heistä on pienituloinen. Ruoka-apua tarvitsee jo yli 200.000 ihmistä. Vakavaa aineellista puutetta Suomessa kokee yli 100.000 vähävaraista ihmistä. Tämä kaikki heijastuu myös lapsiin ja heidän tulevaisuuden mahdollisuuksiinsa. Köyhyysrajan alapuolella Suomessa elää tällä hetkellä jo 60.000 lasta.

Nyt on aika pitää huolta Suomesta. Avun tarpeen kasvaminen näkyy esmerkiksi Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien diakoniatyölle tulevien avunpyyntöjen moninkertaistumisena. Huolestuttava ilmiö on köyhyys lapsiperheissä, joissa huoltajien palkka ei riitä kattamaan perheen elinkustannuksia. Eli Suomessa on ihmisiä, jotka tekevät töitä, ja joiden palkka ei riitä elämiseen. Samaan aikaan Suomessa on ihmisiä, jotka eivät tee töitä, mutta elävät samalla tasolla pienituloisten kanssa. Kirkon mukaan apua tarvitsevien joukossa on nyt niitä, jotka ovat ennen omalla työllään pystyneet elättämään itsensä ja läheisensä. Lisääntyvä ahdistus näkyy myös kasvavina mielenterveyden häiriöinä.

Nyt jos koskaan on ravisteltava ajatuksia ja massan on katsottava aivan ensimmäisenä kansakuntamme omaan napaan. Ilman suomalaisia ja oman maan kansalaisia emme voi auttaa myöskään muita apua tarvitsevia. Ei unohdeta sitä, missä me tällä hetkellä asutaan, vaikka ajatukset pyritäänkin suuntaamaan jatkuvasti kotimaan rajojen ulkopuolelle. Voit auttaa suomalaisia Kotimaanavun kautta.