Tutkimus vahvisti: Turhamaiset ihmiset muita itsekkäämpiä

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Turhamaiset ihmiset ovat todennäköisemmin muita itsekkäämpiä. Tämä käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta, joka on osoittanut itseään viehättävänä pitävien ihmisten keskittyvän muita enemmän omaan napaansa. Aika moni olisi varmasti osannut päätellä saman ihan maalaisjärjellä.

Etelä-Kiinassa sijaitsevan yliopiston tuoreessa tutkimuksessa tutkittiin yli 1.300 henkilöä. Tutkimuksessa arvioitiin, pitävätkö he itseään hyvännäköisenä. Samalla henkilöt arvioivat suhtautumista itseensä ja sitä, olivatko he mielestään muita ihmisiä merkityksellisimpiä tai oikeutettuja erityiskohteluun. Tulosten perusteella itseään paremman näköisinä pitävät ovat mielestään oikeutettuja parempiin etuihin ja kohteluun.

– Tutkimuksemme viittaa siihen, että viehättävinä itseään pitävät uskovat olevansa oikeutettuja saada parempaa kohtelua sen sijaan, että kohtelisivat itse muita kauniimmin, tutkimuksesta kerrotaan Daily Mailin mukaan.

Aiemmin on myös selvitetty muiden mielipiteitä ulkonäköön liittyen. Viehättäviä ihmisiä pidetään älykkäämpinä ja luotettavampina.