Uupumus kehittyy pikkuhiljaa – tunnistatko näistä oireista itsesi?

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Päivästä toiseen suoritettava työ voi muuttua pakkopullaksi, jos päivät, viikot, kuukaudet ja lopulta vuodet toistavat toisiaan. Kun työntekijän täytyy keskittyä jatkuvasti vain tulokseen ja määrään, jää onnistumisen tunne ja työssä syntyvä tekemisen into pois. Syntyy uupumusta, turhautumista ja työ tuntuu ripulin nielemiseltä. Lopulta töissä sinnittelee pelkästään rahan takia, kunnes jossain vaiheessa tulee totaalinen stoppi ja romahtaa.

Kuulostaako tutulta?

Uupumus on todellinen uhka suomalaiselle yhteiskunnalle. Työssä väsymiseen liityvistä asioista keskustellaan paljon, mutta harva ymmärtää aiheen ydinongelmaa. Jotkut jopa näkevät uupumuksen ihmisen heikkoutena, ehkä jopa kyvyttömyytenä hallita työtään. Toisaalla uupumus nähdään organisaation epäonnistumisena.

Lääkäri Lari Karjula on tehnyt aiheesta kirjan. Kirjassaan Ymmärrä uupunutta, johda uuvuttamatta Karjula ehdottaa ratkaisuja uupumisen välttämiseksi sekä keinoja siihen, millaisella johtamisella ja organisaatiokulttuurilla uupumuksia voidaan välttää. Kirja on oppimatka ihmismieleen, ja kirjassa tarjotaan käytännönläheisiä näkökulmia, miten ihmismieli huomioidaan johtamisessa ja organisaatiokulttuurissa.

Kirja on suunnattu erityisesti johtajille, esihenkilöille ja kaikille niille, jotka haluavat rakentaa ympärilleen yhä parempia tiimejä, joissa ihmiset jaksavat eivätkä uuvu. Kirjallaan hän haluaa tuoda esiin hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyviä toimenpiteitä, jotka ovat helposti toteutettavissa jokaisessa organisaatiossa.

Terveyskirjasto muistuttaa, että työuupumuksen taustalta löytyy yleensä alun perin motivoitunut työntekijä ja työhyvinvoinnin kannalta epäedulliset työolosuhteet. Työuupumus kehittyy siis työn ja työntekijän välisessä vuorovaikutuksessa, ja siksi siihen johtavia tekijöitä löytyy yleensä niin työstä kuin työntekijästäkin.

Yleensä uupunut työntekijä kokee, että hänen tekemästään työstä on kadonnut sen merkityksellisyys ja toimii päivästä toiseen eräänlaisena robottina. Hän saattaa kokea, että työssä ei ole tarpeeksi tavoitteita, porkkanoita tai etenemismahdollisuuksia ja tekeminen keskittyy ainoastaan tietyn tuloksen saavuttamiseen.