Tiesitkö? Urheilussa voi esiintyä korruptiota – näin se ilmenee

Ohhoh! · Terhi Piiroinen

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK kertoo, että korruptiota ilmenee huippu-urheilusta aina ruohonjuuritason toimintaan asti myös Suomessa. Urheilussa on ilmennyt korruptiota jo usean vuosikymmenen ajan ja urheilutoimijoiden on vaikea tunnistaa sitä. Muun yhteiskunnan tavoin korruptiota ilmenee myös urheilussa monissa eri muodoissa.

Korruptio voidaan tiivistetysti kuvata vaikutusvallan väärinkäyttönä edun saamiseksi. SUEKin tuottaman katsauksen arvion mukaan kehittyneissä kansantalouksissa urheilussa tapahtuvasta korruptiosta peräti 90 prosenttia jää piiloon. Urheilun korruption syinä pidetään esimerkiksi urheilun voimakasta ja maailmanlaajuista kaupallistumiskehitystä sekä urheilun johtamiseen ja hallinnon rakenteisiin liittyviä kapeita verkostoja.

– Jotta urheilun korruptiota voidaan torjua, pitää urheiluväen ensin tunnistaa korruption ilmiö ja muodot nykyistä paremmin, ja kasvattaa tietoisuutta siitä, SUEKin pääsihteeri Teemu Japisson sanoo.

Muun yhteiskunnallisen toiminnan tavoin urheilun korruptio on hyvin moninainen ja mutkikas ilmiö, joka haastaa urheilun toimijoita kaikkialla maailmassa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Yksi urheilun korruption muoto on kilpailun manipuloiminen erilaisin keinoin.

Korruptio tarkoittaa vaikutusvaltaan liittyvää väärinkäyttöä, joka tähtää edun tavoitteluun lainvastaisia tai muita epäeettisiä toimia hyödyntämällä. Korruption avulla voidaan esimerkiksi vääristää urheilukilpailujen tuloksia, vaikuttaa kilpailujen isännyyteen, televisiointioikeuksiin, rakennusprojekteissa tai virkanimityksissä. Osa korruptiosta tapahtuu urheilijoiden ja tuomareiden välillä kentällä ja osa kentän ulkopuolella. Korruptioon voi liittyä lahjontaa, dopingia, rahanpesua, vilpillistä sponsorointia ja valintaprosessien manipulointia.