Kela haluaa karsia byrokratiaa ja kannustaa työelämään

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä ohjaa Kelan mukaan asiakkaita liikaa työkyvyttömyyseläkkeelle eikä mahdollista osa-aikaisen työn ja sairauspoissaolon yhdistämistä joustavasti. Asiakasta täytyy tukea siirtymään kohti työelämää nykyistä aikaisemmin, joustavammin ja siten, että etuudet kulkevat palveluiden mukana. Myös nuorten palvelutarve pitää tunnistaa varhaisemmin.

Kelan ja Kannan asiantuntijat ovat koonneet seuraavaa hallituskautta varten 10 tavoitetta, joiden toteutuminen yksinkertaistaisi sosiaaliturvaa ja parantaisi asiakkaiden palveluita.

Kelalla on seuraavalle hallituskaudelle kahdeksan tavoitetta:1. Pidämme yhdessä parempaa huolta ihmisten toimintakyvystä2. Autamme kehittämään tietoturvallisia ratkaisuja tiedon liikkuvuuden parantamiseksi3. Tarjoamme asiakkaille lisää mahdollisuuksia valita Kelan järjestämän palvelun tuottaja4. Autamme selkeyttämään lastenhoidon tukia5. Autamme tekemään toimeentulotuesta asiakkaille selkeämmän6. Tuomme osaamisemme ylivelkaantuneiden auttamiseen7. Ehkäisemme yhdessä nuorten syrjäytymistä8. Kehitämme Kelan hallintoa sekä palvelujen ja tietojen hyödyntämistä