Tulvavaroitus Suomeen: Lumien sulaminen nostaa vedenkorkeuksia

Koti & Asuminen Lifestyle · Terhi Piiroinen

Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan on annettu alustava tulvavaroitus loppuviikolle. Tulvia esiintyy eniten rannikon alavilla alueilla sekä sellaisilla jokivarsilla, joiden valuma-alueella on vähän järviä varastoimassa vettä ja tasaamassa virtaamia.

Asiantuntijaorganisaatio Vesi.fi kertoo, että tulvat kuuluvat luonnon kiertoon. Ongelma niistä tulee silloin, kun vesi nousee asuinalueille, teille ja muille ihmisen käyttämille alueille. Pelastuslain mukaan kiinteistönomistajan on varoituksen myötä osaltaan varauduttava omaisuutensa suojaamiseen. Tulvatilannetta onkin syytä tarkkailla tiiviisti ja tarvittaessa tulee ryhtyä omatoimisiin suojaustoimenpiteisiin. Laiturien ja veneiden kiinnitysten tulee olla kunnossa ja irtainta omaisuutta on syytä siirtää turvaan tulvalta.

Tulvavedessä liikkumista tulee välttää. Virtaava vesi on voimakasta ja voi kaataa kulkijan jo matalillakin vesisyvyyksillä. Tierakenteiden rikkoutumista ei välttämättä havaitse samean tulvaveden alta, joten veden peittämällä tiellä liikkumista tulee harkita tarkkaan. Ajankohtaista vesitilannetta voi seurata täällä.