Onko tämä normaalia? Nuoret tuntevat valtavaa ruokahäpeää

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Nykyisin ihmisiä syyllistetään, pelotellaan ja painostetaan elämään tietyllä tavalla, jotta he eivät leimaantuisi niin sanotusti huonoiksi ihmisiksi. Ilmasto, ruokavalio, suvaitsevaisuus sekä muut asiat, aatteet ja mielipiteet ovat korvanneet entisajan uskonnot.

Nykyään on tehty selväksi, että jos et elä tietynlaisten arvojen mukaan, olet huono ihminen. Tästä ajattelutavasta on suvaitsevaisuus kaukana. Parempien ihmisten tekemä painostus muiden elämään näkyy siten, että nuorilla on esimerkiksi valtava paine jo pelkästään ruokaostoksia tehdessä.

Tuoreen kyselyn mukaan ruokavalio aiheuttaa joka toiselle nuorelle aikuiselle suorituspaineita ja usein myös ruokahäpeää. Ilmiö on ikäsidonnainen; vanhemmissa ikäryhmissä ruokahäpeä nopeasti helpottaa. Ruokaan liittyvät suorituspaineet ja suhde ruokaan herättävät voimakkaita tunteita etenkin 18–34-vuotiaissa nuorissa aikuisissa.

Ruokaostoksiaan hävenneistä nuorista aikuisista selvä enemmistö eli 85 prosenttia kertoo häpeävänsä eniten ostamansa ruuan epäterveellisyyttä. Toiseksi eniten, joskin merkittävästi vähemmän, nuoria aikuisia hävettää valmisruokien ostaminen ja kolmanneksi ostetun ruuan paljous.

Nuoret aikuiset kokevat, että suorituspaineet syntyvät pääsääntöisesti omista sisäisistä vaatimuksista sekä yhteiskunnan vaatimuksista. Eli nuorille on iskostettu jo lapsuudessa päähän, että heidän on oltava tietynlaisia. Samaa metodia käytettiin keskiajalla uskontojen kanssa.

Kuitenkin lähes joka kolmas 18–34-vuotias kokee, että myös sosiaalisella medialla on vaikutusta niihin. Eniten paineita aiheutuu oman elämän vertailusta muihin: yli puolet kokee iästä riippumatta, että muiden elämä näyttää sosiaalisessa mediassa terveellisemmältä kuin oma elämä. Kyselytutkimuksen suomalaisten arkeen ja ruokailuun liittyvistä suorituspaineista toteutti Felix.