Masennuksesta yhteiskunnalle miljardin kustannukset – liike on lääke

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Masennuksen aiheuttamat kustannukset yhteiskunnalle ovat miljardiluokkaa vuosittain. Vain osa sairastuneista hakee ja saa asianmukaista apua. Masennus voi rajoittaa huomattavasti yksilön työkykyä ja toimintakykyä sekä heikentää elämänlaatua. Pahimmillaan masennus voi johtaa kuolemaan. Masennus on myös riskitekijä monille sairauksille, kuten sydän- ja verisuonitaudeille, diabetekselle, liikalihavuudelle ja dementialle.

Tuoreen väitöskirjatutkimuksen tulokset osoittivat, että liikunta-aktiivisuudella voidaan vähentää ja lieventää masennuspotilaiden psyykkiseen ja somaattiseen sairastavuuteen liittyviä riskitekijöitä. Fyysisesti aktiivisilla masennuspotilailla oli vähemmän sydänsairauksia, lihavuutta sekä lievempiä ja vähemmän masennusoireita. He myös pärjäsivät kotiaskareissaan paremmin kuin vähän liikkuvat.

– Fyysisesti aktiiviset masennusoireista kärsivät potilaat raportoivat sairauden ja oireiden aiheuttaman haitan olevan vähäisempää riippumatta siitä, oliko heillä diagnosoitu masennus vai ei. Tämä tulos on uusi ja merkittävä, Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkija Ilkka Raatikainen kertoo.