Tutkimus: Teinikännit vaikuttavat aivojen toimintaan loppuelämän ajan

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Itä-Suomen yliopistossa on toteutettu tutkimus, jonka mukaan nuorena runsaasti alkoholia käyttävien ihmisten aivotoiminta muuttuu loppuelämän ajaksi. Nuoruusiässä aivot ovat voimakkaassa kehitysvaiheessa ja erityisen herkät alkoholin käytön haitallisille vaikutuksille. Toisin sanoen, jos haluaa aikuisiällä terveet ja skarpit aivot, kannattaa päihteiden käyttämistä välttää jo nuoruusiällä.

Tuoreen tutkimuksen mukaan aivokuoren harmaa aine on ohentunut ja hermoston välittäjäaineiden toiminta muuntunut useilla alueilla nuoruusiästä alkaen runsaasti alkoholia käyttäneillä nuorilla aikuisilla. Tämän seurantatutkimuksen tulokset julkaistiin Alcohol: Clinical and Experimental Research -lehdessä.

Aikaisemmissa tutkimuksissa nuoruusiän toistuvan humalajuomisen on havaittu olevan aikuisiässä yhteydessä keskushermoston muutoksiin, kuten aivojen harmaan aineen vähenemiseen ja inhibitorisen eli estävän hermovälittäjäainetoiminnan lisääntymiseen. Nyt julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa aivokuoren harmaan aineen paksuuden ja hermoston välittäjäainetoiminnan välistä yhteyttä.

Tutkimus kesti kymmenen vuotta ja siihen osallistui 47 henkilöä, joiden aivotoimintaa seurattiin 13–18-vuotiaasta alkaen. Tulosten perusteella runsaasti alkoholia nuorena nauttineiden henkilöiden aivokuoren alueen harmaan aineen kerros oli ohuempi kuin niiden, jotka käyttivät alkoholia maltillisemmin tai ei ollenkaan. Aiempien tutkimusten mukaan huonosti koulussa menestyvillä on keskimäärin muita vähemmän harmaata aivoainetta. Harmaan aivoaineen väheneminen ja harveneminen liittyy suoraan uusien asioiden oppimiseen ja vaikeuttaa sitä. Runsas alkoholinkäyttö muuttaa myös hermovälittäjäainejärjestelmän toimintaa.