Työntekijöiden paluu toimistolle vaatii houkuttelua – työmatkaetu iso kannustin

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Pääsääntöisesti etätöitä tekevistä hieman yli puolet kertoi pitävänsä rahan säästämistä merkittävänä syynä etätöiden tekemiselle. Rahansäästön lisäksi tärkeimmät etätyön motiivit ovat työmatkoihin kuluvan ajan säästäminen ja se, että töitä saa tehdä rauhallisessa ympäristössä. Tiedot tulevat esiin HSL:n ja VR:n tekemästä kyselystä.

Suuri osa vastaajista ajattelee, että työnantajien pitäisi tarjota tukea työpaikalle liikkumiseen. Tätä mieltä ovat varsinkin nuoret. Yli puolet vastaajista kertoi käyttävänsä kodin ja työpaikan väliseen liikkumiseen joukkoliikennettä. Kyselyyn vastasi yhteensä 4.672 työssäkäyvää, joista noin 40 prosenttia tekee pääsääntöisesti lähitöitä työnantajan tiloissa ja 36 prosenttia vaihtelevasti sekä etä- että lähitöitä.

– Hyvät motivointikeinot ovat siis tarpeen, jos työnantajat haluavat ihmiset toimistolle nykyistä useammin. Työmatkaetu toimii houkuttimena varsinkin, jos sen arvo on tarpeeksi suuri, esimerkiksi jatkuvaa kausilippua vastaava, HSL:n markkinatulosalueen johtaja Mari Flink sanoo.

Nykyään työmatkaetu on työntekijälle verovapaa etu jopa 3.400 euroon saakka.