Kotkassa harjoitellaan merenkäyntiä uudella tavalla – valtava simulaattori rakenteilla

Digi Viihdeuutiset · Tim Isokivi

Kotkassa on mahdollista opetella lähitulevaisuudessa laivassa työskentelyn eri osa-alueita uudenlaisella tavalla. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin uudelle kampukselle Kotkan Kantasatamaan tulee merenkulun simulaatio-oppimisympäristö. Sitä kuvaillaan Pohjois-Euroopan monipuolisimmaksi.

Oppimisympäristössä yhdistyvät simulaattorit laivojen kansi-, kone- ja sähköosastoilla työskentelevien merenkulkijoiden koulutukseen, meriliikenteen ohjaukseen, hätätilannehallintaan ja -johtamiseen sekä lastinkäsittelyyn aluksilla ja satamissa. Simulaatioympäristö tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittää käytännön taitoja ja valmistautua turvallisesti vaativiin merenkulkutehtäviin.

– Monia kriittisiä toimenpiteitä ei voi turvallisesti harjoitella oikealla aluksella, joten teknisten perustaitojen omaksumisen lisäksi monipuolinen ja erittäin realistisesti toimiva simulaatioympäristö lisää alusturvallisuutta merkittävästi, Xamkin tiedotteessa kuvaillaan.

Xamk ja Kotkan-Haminan seudun koulutusryhmä Ekami tekivät hankitansopimuksen simulaatio-oppimisympäristöstä Wärtsilä Voyage Sweden AB:lta. Noin kolmen miljoonan euron arvoisen hankinnan toteutuksen valmistelu aloitetaan heti.