Nyt se on ratkaistu! Tällainen sähkösopimus on asiakkaalle liian kallis

Viihdeuutiset · Terhi Piiroinen

Suomessa kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan riita-asioita selvitellään tuomioistuinten lisäksi myös kuluttajariitalautakunnassa. Kyseessä on asiantuntijaelin, joka antaa suosituksia. Kohtuuttomat sähkösopimukset ovat päässeet kuluttajariitalautakunnan työpöydälle.

Ku­lut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­ta on täy­sis­tun­nos­saan lin­jan­nut säh­kön hin­nan ko­ro­tus­ten ja mää­rä­ai­kais­ten säh­kö­so­pi­mus­ten koh­tuul­li­suut­ta. Ylen mukaan lautakunta suosittelee tuoreessa ratkaisussaan, että määräaikaisen kiinteähintaisen sähkösopimuksen voi irtisanoa ilman sopimussakkoa, jos sähkön hinta on yli 60 prosenttia kalliimpi kuin markkinoilla ja kuluttajilla olevien vastaavien sopimusten keskihinta.

Samassa suosituksessa linjataan, että kuluttajan sähkölaskun tulee olla 600 euroa kalliimpi vuodessa muihin verrattuna. Toisin sanoen laskuja kannattaa verrata markkinoiden keskihintoihin. Kuluttajariitalautakunnan lausuntoa voi käyttää tuomioistuimessa yhtenä sopimuksen irtisanomista tukevana oikeuslähteenä, vaikka se ei olekaan vahvasti velvoittava. Ensin kannattaa kuitenkin sopia suoraan sähköyhtiön kanssa, sen jälkeen pyytää apua kuluttajariitalautakunnalta ja vasta sitten, jos sähköyhtiö ei noudata voimassa olevia linjauksia, viedä asia oikeuden ratkaistavaksi.