THL: Suomalaisten alkoholinkäyttö vähentynyt

Ruoka Terveys · Tim Isokivi

Suomalaisten säännöllinen alkoholinkäyttö on vähentynyt. Tämä käy ilmi THL:n Juomatapatutkimuksesta, jota on tehty säännöllisesti noin kahdeksan vuoden välein. Viikottain tai useammin alkoholia käyttäneiden osuus väheni miesten kohdalla 52 prosentista 48 prosenttiin ja naisilla 29 prosentista 22 prosenttiin vuosien 2016 ja 2023 välillä.

Miehistä kuusi prosenttia ja naisista kaksi prosenttia käytti alkoholia vähintään neljä kertaa viikossa vuonna 2023. Useimmin alkoholia joivat 55-69-vuotiaat miehet. Vaikka alkoholin käyttö vähentyi, oli säännöllinen humalakututus koko väestön tasolla lähes yhtä yleistä vuonna 2023 kuin vuonna 2016.

Vastaajista 21 prosenttia joi vuonna 2023 kerralla vähintään kuusi alkoholiannosta kuukausittain tai useammin. Vuonna 2016 vastaava osuus oli 22 prosenttia. Raittiiden osuus pysyi vuosina 2016 ja 2023 samalla tasolla, miehillä 10 prosentin tuntumassa ja naisilla 14 prosentissa. Raju humalakulutus eli vähintään 13 annoksen kerralla juominen vähentyi eri ikäryhmissä. Se oli kuitenkin yhä yleisintä 20-34-vuotiailla vuonna 2023.

THL:n mukaan alkoholin riskikulutus on hieman vähentynyt. Kohtalaisen riskin rajan ylitti miehistä 15 prosenttia ja naisista yhdeksän prosenttia vuonna 2023. Vastaavat osuudet olivat 18 ja 11 prosenttia vuonna 2016.