Lasten liikunta vaikuttaa aivotoimintaan – tiedonkäsittely ja oppiminen paranevat

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen tuoreen tutkimuksen mukaan lasten fyysinen kunto on yhteydessä lasten ja nuorten pikkuaivojen kokoon. Lapsuudesta alkaen ketterämmillä, nopeammilla ja voimakkaammilla nuorilla oli suurempi harmaan aineen tilavuus tiedonkäsittelyyn ja erityisesti työmuistiin liittyvässä pikkuaivojen lohkossa. Toisin sanoen lapsuudessa harrastettu liikunta auttavat lasta ja nuorta esimerkiksi koulussa menestymisessä.

Tutkimuksemme korostaa liikunnan merkitystä lapsuudessa ja nuoruudessa, sillä fyysinen kunto näyttäisi olevan yhteydessä nuorten tiedonkäsittelyyn ja oppimiseen liittyvään pikkuaivojen kokoon. Havainnot yhteyksistä harmaan aineen tilavuuteen olivat kuitenkin osin ristiriitaisia, toteaa väitöskirjatutkija Petri Jalanko Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Pikkuaivot kasvavat huomattavasti nuoruudessa ja ovat tärkeät tiedonkäsittelylle ja oppimiselle. Tutkimuksen mukaan nuorilla, jotka olivat ketterämpiä, nopeampia ja voimakkaampia lapsuudesta alkaen, oli suurempi pikkuaivojen Crus I -lohkon harmaan aineen tilavuus. Toisaalta nuorilla, joilla oli parempi kestävyyskunto, oli pienempi pikkuaivojen harmaan aineen kokonaistilavuus. Kuitenkin, harmaan aineen tilavuus vaihtelee lohkoittain ja sukupuolittain, mikä tarvitsee lisätutkimuksia osakseen.