Suomessa on noin 1,7 miljoonaa venettä – pitäisikö veneilyyn olla ajokorttipakko?

Matkailu · Terhi Piiroinen

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan Suomessa on noin 1,7 miljoonaa venettä. Veneilyn suosio on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Suomalainen keskiarvoveneilijä on sisävesillä liikkuva hieman yli 62-vuotias mies, jolla ei ole veneilykoulutusta, mutta hän on liikkunut vesillä 36 vuoden ajan.

Veneilytutkintojen suorittaneiden määrä on vähentynyt. Suomalaiset veneilijät kouluttautuvat merialueilla hyvin, mutta sisävesillä vähemmän. Traficomin tekemän selvityksen mukaan 46 prosenttia veneilijöistä pitäisi pakollista veneilyajokorttia erittäin tai melko tarpeellisena. Vastaavasti 42 prosenttia on sitä mieltä, että se ei ole kovin tai lainkaan tarpeellinen.

– Veneilytutkintojen suorittaneiden määrän väheneminen saattaa osaksi johtua elektronisten navigointilaitteiden, etenkin karttaplottereiden, yleistymisestä. Laitteiden käyttö voi johtaa harhakuvitelmaan, ettei navigointitaitoja tarvita. Tutkinnot eivät toki ole ainoa tapa opiskella veneilyä, sillä tarjolla on monenlaisia muitakin veneilyn tietoa ja taitoja kartuttavia koulutuksia. Kannustan hankkimaan veneilykoulutusta tavalla tai toisella, toteaa johtava asiantuntija Kimmo Patrakka.

Nykyisen vesiliikennelain mukaan rekisteröidyn veneen kuljettajan tulee olla vähintään 15-vuotias. Kyselyyn vastanneista 90 prosenttia oli sitä mieltä, että nopeiden veneiden kuljettajilla pitäisi olla alaikäraja. Näistä lähes puolet ilmoitti sopivaksi ikärajaksi 18 vuotta. Nopean veneen nopeusrajan keskiarvo oli 21 solmua.