Tutkimus: Taide ja kulttuuri vaikuttavat hyvinvointiin ja jaksamiseen

Matkailu · Terhi Piiroinen

Museokortin tekemän asiakaskyselyn mukaan kulttuuri ja taide tukevat hyvinvointia. Peräti 95 prosenttia vastaajista sanoi, että kulttuurielämykset lisäävät heidän jaksamistaan. Lisäksi se on sosiaalinen kokemus.

– Noin 95 prosenttia kyselyyn vastanneista koki taiteen ja kulttuurin vaikuttavan positiivisesti omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Kulttuurielämysten koettiin tarjoavan muun muassa monipuolisia mahdollisuuksia virkistykseen, oppimiseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen, luovuuteen, stressin lievittämiseen, rentoutumiseen sekä näkökulman laajentamiseen, Museokortin työryhmästä kerrotaan.

Kulttuurin ja taiteen hyödyt:1. Rentoutuminen ja mielialan kohentuminen2. Uudet näkökulmat3. Yhteinen aika läheisten kanssa ja uudet sosiaaliset kohtaamiset4. Stressin lievittäminen ja voimavarojen vahvistaminen5. Luovuuden ja inspiraation lisääntyminen6. Nautinnon ja elämyksellisyyden kokeminen7. Uuden oppiminen8. Fyysisen hyvinvoinnin tukeminen9. Arjen piristäminen ja vaihtelun tuominen10. Henkilökohtainen kasvu ja itsetuntemuksen kehittyminen