Nyt se on varmaan! Suomeen tulee uusi nopeusrajoitus

Autot · Tim Isokivi

Väylävirasto kertoo päivittävänsä nopeusrajoitusohjetta. Samalla Suomessa pilotoidaan uutta nopeusrajoitusta. Väyläviraston mukaan päivityksen tavoitteena on, että nopeusrajoitusjärjestelmä on johdonmukainen ja linjassa nykyisten olosuhteiden kanssa.

Nopeusrajoitusohje määrittelee, missä raameissa valtion tieverkostolle nopeusrajoitukset asetetaan. Se koskee noin 78 000 tiekilometriä. Ohje ei ota kantaa yksittäisten tieosuuksien nopeusrajoituksiin.

Uudistuksen seurauksena nopeusrajoitus putoaa osalla teitä 100 kilometrin tuntinopeudesta 80 kilometrin tuntinopeuteen. Tämä koskisi noin 1 800 tiekilometriä. Väyläviraston mukaan tämä muutos kohdistuu kapeisiin maanteihin ja vilkasliikenteisiin tiejaksoihin, joilla onnettomuusriski on kohonnut.

Päivitetyn ohjeen käyttöönoton yhteydessä käynnistetään pilotti, jossa valituille tiejaksoille asetetaan 90 km/h nopeusrajoitus. Väyläviraston mukaan Suomessa ei ole ollut ennen käytössä 90 km/h rajoituksia, minkä vuoksi sen turvallisuusvaikutuksista ei ole tutkittua tietoa Suomen olosuhteissa.

PS: Lue lisää autoista Jokamies.fi -verkkolehdestä.