Tutkimus: Seksin määrä vaikuttaa miesten masturbointiin?

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Masturboiminen on olennainen osa tavallisten ihmisten seksielämää. Sooloseksillä tiedetään olevan myönteisiä vaikutuksia terveydelle ja sen avulla voi parantaa jopa kumppanin kanssa harrastettavan seksin laatua. Nyt on selvitetty, vaikuttaako suhteessa harrastettu seksi miesten masturboimiseen.

Teksasin yliopisto selvitti yhdessä Brigham Youngin yliopiston kanssa miesten masturboimisen määriä verrattuna puolison kanssa harrastettuun seksiin. Tutkimukseen osallistui yhteensä 7.600 miestä, jotka olivat 18–60-vuotiaita.

Miehiltä kysyttiin, kuinka usein he olivat masturboineet tai harrastaneet seksiä kuluneen kahden viikon aikana. Sen lisäksi miehet arvioivat harrastetun seksin laatua ja sitä, olivatko he tyytyväisiä aktiin.

Tulosten perusteella selvisi, että seksin määrällä ei ollut vaikutusta siihen, kuinka usein miehet masturboivat. 61 prosenttia kyselyyn vastanneista oli masturboinut kuluneen kahden viikon aikana. Sen sijaan seksin laadulla oli väliä. Ne miehet, jotka eivät olleet tyytyväisiä seksin laatuun parisuhteessa, masturboivat muita miehiä useammin. Toisin sanoen miehille on tärkeämpää seksin laatu kuin määrä.