Elämäntavat näkyvät palkassa – hyväkuntoiset tienaavat huonokuntoisia enemmän

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

On yleisesti tiedossa, että roskaruoan syöminen, tupakoiminen ja sohvaperunointi vaikuttavat ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Yhdysvaltojen kansantalouden tutkimuskeskus on nyt laskenut, kuinka paljon epäterveelliset elämäntavat vaikuttavat tilipussin suuruuteen. Vastaus on: Paljon.

Tutkijat vertailivat vähintään lukion käyneiden työikäisten miesten elämäntapoja sekä palkan suuruutta. Miehet arvioivat terveytensä 1-5 olevalla asteikolla. Tulosten perusteella terveytensä 1. tai 2. asteelle tuominneet miehet tienasivat peräti kolmasosan vähemmän palkkaa kuin paremmin voivat kaksilahkeiset.

Mikäli mies oli elänyt epäterveellisesti 16–20 vuotta elämästään, menetti hän palkastaan laskennan mukaan vuosittain peräti 4.000 dollaria, eli vajaat 3.500 euroa. Syynä ovat muun muassa elämäntyylin vaikuttaminen terveyskustannuksiin ja sairauspoissaoloihin. Lisäksi epäterveellisesti elävät ihmiset eivät ole yhtä tuotteliaita työssään. Tämä puolestaan vaikuttaa heidän palkkansa suuruuteen. Tutkijoiden mukaan elämäntapoihin ja terveyteen kannattaa kiinnittää huomiota jo parikymppisenä.

Isompi tilipussi on mahdollista tienata oikeanlaisen ruokavalion, säännöllisen kuntoilun ja riittävän unimäärän avulla. Tutkimusraportissa painotettiin, että ihminen ei pysty vaikuttamaan geneettiseen perimäänsä ja sen aiheuttamiin terveysongelmiin, mutta elämäntavoilla on suuri merkitys yleisterveyden ylläpitämisessä. Laskelmien mukaan epäterveellisesti elävät ihmiset ovat tienanneet 65-vuotiaana peräti 130.000 euroa vähemmän kuin paremmassa kunnossa olevat ikätoverinsa.