Tukes: Uusien laitteiden yleistyminen lisää sisäkiipeilyn riskejä

Viihdeuutiset · Terhi Piiroinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kertoo, että heidän tietoonsa on tullut muutamia vakavia loukkaantumisia ja läheltä piti -tilanteita liittyen seinäkiipeilypaikkojen itsevarmistaviin laitteisiin. Tukes tarkasti hiljattain lähes kaikki Suomen seinäkiipeilypaikat.

Tukes tarkasti valvontaprojektissaan, miten sisäkiipeilypaikat ovat huolehtineet asiakasturvallisuudesta. Valvonnassa oli mukana 15 sisäkiipeilypaikkaa. Turvallisuusjohtamisessa havaitut puutteet koskivat enimmäkseen sitä, että palveluntarjoaja ei ollut kirjannut riittävän tarkasti esimerkiksi sisäkiipeilypaikassa tehtyjä tarkastuksia ja huoltoja, pidettyjä koulutuksia ja harjoituksia tai seinien vaatimuksenmukaisuuteen liittyviä asioita. Osa sisäkiipeilypaikoista kirjasi onnettomuudet huolellisesti, kun taas osalta puuttui onnettomuuskirjanpito kokonaan.

Tapahtuneiden onnettomuuksien valossa kiipeily vaikuttaa olevan suhteellisen turvallinen laji. Kiipeilyssä on kuitenkin ainekset vakaviin tapaturmiin etenkin korkeammalla kiipeillessä. Sisäkiipeilyssä on yleistynyt itsevarmistavien laitteiden käyttö. Tukesin tietoon on tullut muutamia vakavia loukkaantumisia ja läheltä piti -tilanteita, kun asiakas on unohtanut kiinnittää itsensä itsevarmistavaan laitteeseen ja pudonnut korkealta seinältä.

– Meitä huolettaa se, että vakavat loukkaantumiset voivat lisääntyä, kun itsevarmistavien laitteiden suosio kasvaa. Itsevarmistavien laitteiden vaivattomuus palveluntarjoajalle voi tuoda alalle kokemattomampia toimijoita, joilla ei ole aiempaa kokemusta kiipeilytoiminnasta, sanoo ylitarkastaja Petteri Mustonen Tukesista.

Tukes kehottaa sisäkiipeilypaikkoja huomioimaan itsevarmistaviin laitteisiin liittyvät riskit ja ryhtymään ennakoiviin toimenpiteisiin vakavien tapaturmien ehkäisemiseksi. Reitin lähtöön voi lisätä sulkuportin, valvomalla asiakkaita ja harjoittaa ristiintarkistusta kahden kiipeilijän välillä. Yksinkertainen keino on lisätä lähtöpaikalle katselukorkeudelle yleistajuinen ja erottuva ohjetaulu, jolla muistutetaan asiakasta tarkistamaan, että varmistuslaitteeseen on kiinnitetty oikein.