Huonot elintavat tappavat – normaali paino ja liikunnallisuus avainasemassa

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Suomalaiset sairastuvat ja kuolevat ennenaikaisesti ylipainon, tupakan ja päihteiden takia. Tutkimustiedon mukaan jopa kolmannes syöpäsairauksista voitaisiin ehkäistä liikunnallisella elämäntavalla ja painonhallinnalla. Terveillä elintavoilla olisi myös suuri vaikutus sydän- ja verisuonisairauksien ja aikuistyypin diabeteksen ennaltaehkäisyyn.

Yli 30-vuotiaista enää vain neljännes on normaalipainoisia. Tämä on kansanterveydellisesti huolestuttavaa, sillä ylipaino altistaa lukuisille sairauksille ja ongelmille, kuten diabetekselle, verenpainetaudille, lapsettomuudelle, uniapnealle ja rasvamaksalle sekä erilaisille tuki- ja liikuntaelinvaivoille. Kuitenkin jo pienellä painonpudotuksella voi vaikuttaa merkittävästi sairastumisriskiin ja omaan jaksamiseen.

– Ylipainon yleistyminen yhdessä liikkumattomuuden kanssa on kenties huolestuttavin trendi kaikissa länsimaissa. Kansanterveyden tasolla puhutaan kokonaisriskistä, ja nämä huonot elintavat tuppaavaat kasaantumaan vuosien varrella aiheuttaen merkittäviä ongelmia vasta vuosien päästä, kertoo lääketieteen tohtori ja LähiTapiolan terveyspalveluiden johtaja Jani Tikkanen.

– Tarvitaan kansallinen ryhtiliike, jotta elintapasairauksien vyöryminen voidaan vielä ehkäistä. On myös hyvin todennäköistä, että ihmiset tarvitsevat näihin asioihin erilaista tukea kuin mitä perusterveydenhuoltojärjestelmämme pystyy nyt tarjoamaan.

Lääkäri kannustaa suomalaisia tarkastelemaan ja muuttamaan omia elintapojaan armollisesti, sillä pienet muutokset onnistuvat helpoimmin pysyvästi. Täysremontin sijaan pienilläkin muutoksilla voi tutkitusti lisätä terveitä elinvuosia ja omaa hyvinvointia.

– On lukemattomia kertoja osoitettu eri aineistoilla, että liikkumattomuus ja ylipaino sekä päihteet ylipäätänsä ovat itsenäisiä riskitekijöitä ennenaikaiselle menehtymiselle. Siksi näihin muutamaan yksinkertaiseen ja hyvin arkiseen asiaan olisi kiinnitettävä huomiota niin väestö- kuin yksilötasollakin. On näyttöä siitä, että jokainen terve elintapa tuo terveitä elinvuosia ja mitä enemmän niitä on, sitä parempi on kokonaisennustekin. Suosittelenkin ihmisiä tekemään arjessaan pieniä muutoksia yksi elintapa kerrallaan, jotta muutoksista saataisiin mahdollisimman pysyviä ja terveydellisiä hyötyjä pitkällä aikavälillä, Tikkanen kannustaa.