Tutkimus: Kuulo vaikuttaa elämänlaatuun ja aktiivisuuteen vanhemmalla iällä

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Jyväskylän yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan yli puolet 70 vuotta täyttäneistä henkilöistä kärsii kuulovaikeuksista. Kuulovaikeudet tulisikin huomata varhaisessa vaiheessa, jotta niitä pystytään hoitamaan kuulokojeen avulla. Kuulon heikentyminen johtaa tutkimuksen mukaan psyykkisen ja fyysisen heikentymisen riskiin.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 848 iältään 75–90-vuotiasta henkilöä. Tulosten perusteella kuulovaikeudet vaikuttavat merkittävästi elämänlaatuun ja masennusoireiden syntyyn. Huono kuulo rajoittaa päivittäistä toimintakykyä ja vaikuttaa kokonaisuudessa elämänlaatuun.

Kuuloa voi parantaa asianmukaisilla välineillä, kuten kuulolaitteella. Samalla tuetaan ikäihmisten aktiivisuutta. Kuulo-ongelmien varhainen tunnistaminen on kuitenkin tärkeää. Lisäksi tutkijat suosittelevat, että erilaisten tilojen ja toimintojen suunnittelussa otetaan huomioon myös heikkokuuloisten ihmisten osallistuminen.