Suomalainen ravintolajätti pyytää oikeusasiamiestä selvittämään hallituksen toimia

Viihdeuutiset · Stara.fi

Ravintolakonserni NoHo Partners Oyj on pyytänyt eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan sosiaali- ja terveysministeriön toiminnan lainmukaisuuden tartuntatautilain ravintola-alaa koskevan muutosesityksen ja valtioneuvoston asetuksen valmistelun aikana.Marinin hallitus antoi 1. lokakuuta eduskunnalle lakiesityksen tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan ravintola-alalle 1. kesäkuuta – 31. lokakuuta säädettyjen rajoitustoimenpiteiden jatkamista 28. helmikuuta 2021 saakka.

Hallitus on myös antanut valtioneuvoston asetuksen muutosesityksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Muutos tuli voimaan 11. lokakuuta. Valtioneuvoston asetuksen muutos ja hallituksen esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä, ja valmistelu on kuulunut perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun vastuulle.

NoHo Partnersin mukaan hallituksen esityksestä puuttuvat yksityiskohtaiset perustelut ehdotettujen toimenpiteiden välttämättömyydestä koronapandemian hillitsemiseksi. Esityksen valmistelussa ei ole riittävästi huomioitu eikä arvioitu esitetyille rajoitustoimenpiteille vaihtoehtoisten toimenpiteiden vaikuttavuutta pandemian hillitsemiseksi. Tapa, jolla rajoitustoimenpiteitä voidaan valtioneuvoston asetuksella alueellisesti lieventää ja jälleen kiristää, on myös perustuslain näkökulmasta ongelmallinen.

Ravintola-alan rajoitustoimenpiteitä koskevien säännösten valmistelussa ei ole myöskään riittävällä tavalla otettu huomioon elinkeinonvapauden ja omaisuuden suojaa koskevien perustuslaissa säädettyjen perusoikeuksien toteutumista. Koska kyseessä on merkittävä perusoikeuksien rajoitus, hallituksen esitykseen ja asetuksen perustelumuistioon olisi tullut sisällyttää tarkastelu elinkeinovapauden ja omaisuudensuojan kannalta vähemmän rajoittavista muista sääntelyvaihtoehdoista, toimialan omien toimenpiteiden merkityksestä sekä perustelut sääntelyn välttämättömyydestä.

– On selvää, että koronapandemian leviämistä pitää pystyä hillitsemään ja ihmisten terveyttä suojelemaan. Sinne, missä tartuntaketjuja ja altistuksia todistettavasti esiintyy, on asetettava rajoituksia. Tätä pitää myös järkevästi kyetä ennakoimaan. Erityisen ongelmallinen on hallituksen esitys rajoitustoimenpiteiden valtakunnallisuudesta. Laajojen, koko toimialaa koskevien rajoitustoimenpiteiden jatkamisen edellytyksenä pitää esittää ajantasaista tilastotietoa siitä, että altistumisia tai tartuntoja esiintyisi merkittävissä määrin kaiken tyyppisissä ravintoloissa, toteaa NoHo Partners Oyj:n toimitusjohtaja Aku Vikström.

NoHo Partners Oyj on tänään 13.10.2020 kirjallisesti pyytänyt eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan sosiaali- ja terveysministeriön toiminnan lainmukaisuuden tartuntalain muutosesityksen ja valtioneuvoston asetuksen valmistelussa, ja ryhtymään asiassa saadun selvityksen johdosta aiheellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin.