Suomalaistutkimus: Yläluokkien opettajilla eniten työuupumusta

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Syksy luo haasteita kaikille, kun pimeys saattaa imeä energiaa ja aikataulu on täynnä töitä, harrastuksia sekä pyhien aiheuttamaa stressiä. Monessa ammattikunnassa koetaan työuupumusta, mutta nyt Jyväskylän yliopisto on tutkinut opettajien jaksamista työssä.

Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tekemän kyselyn mukaan aineenopettajilla esiintyy eniten työuupumusta. Vähiten uupumusta on erityisopettajilla. Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 4.500 perusopetuksen opettajaa ympäri Suomea.

– Tulokset osoittivat, että monenlaiset taustatekijät olivat yhteydessä opettajien uupumukseen. Yhteydet olivat kuitenkin enimmäkseen heikkoja. Eniten opettajien työuupumukseen oli yhteydessä se, oliko opettaja luokanopettaja, aineenopettaja vai erityisopettaja. Rehtoreilla ja johtajaopettajilla esiintyi muita vähemmän uupumista. Ylempien luokkien opettajat olivat uupuneempia kuin alempien.

Tutkimus osoitti, että lukuisat tekijät olivat yhteydessä opettajan ilmoittamaan uupumiseen. Opettajien työuupumuksen vakavimmat muodot olivat kaikkein yleisimpiä suurten kaupunkien suurissa kouluissa ja siellä erityisesti peruskoulun yläluokilla. Niissä varsinkin miespuoliset aineenopettajat arvioivat työuupumuksensa muita korkeammaksi. Tähän ryhmään tulisi kiinnittää huomiota, suosittelee Saloviita. Erään keinon tilanteen kohentamiseen voisi tarjota yhteisopettajuus, jota onkin alettu kouluissa suosia.