VTT tutki: Muovia voisi vähentää etenkin makeisten ja valmisruokien pakkauksissa

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Teknologian tutkimuskeskus VTT on julkaissut tutkimushankkeen tulokset, jonka meressä ja maaperässä hajoamattoman muoviroskan määrään voitaisiin vaikuttaa vähentämällä muovia erityisesti makeistuotteiden ja valmisruokien pakkaamisessa. Näiden tuotteiden pakkauksissa on käytetty paljon eri muovilaatuja, joista osa on vaikeasti kierrätettävissä.

Elintarvikepakkausten mahdolliset ympäristövaikutukset – erityisesti roskaaminen ja sen estäminen – on huomioitava tulevaisuudessa entistä tarkemmin. Elintarvikepakkausten kehittäminen vaatii tarkkoja laskelmia koko pakkauksen elinkaaren ajalta. Tärkein lähtökohta on aina ruokaturvallisuus ja ruokahävikin estäminen. VTT:n Package-Heroes-tutkimushankkeen mukaan karkkipaperit ovat merkittävä roskaamisriski. Lisäksi niiden myyntiosuus on suuri ja ne ovat kertakäyttömuovidirektiivin kohteena.

Muovin osuus pakkausmateriaalina on suuri myös lihan, makkaran ja leikkeleiden sekä hedelmien ja vihannesten tuoteryhmissä. Näissä tuoteryhmissä on jo onnistuttu vähentämään pakkausmateriaalin määrää. Lihatuotteissa yksi mahdollinen muovinkorvauskohde ovat kaupassa pakattavat lihapakkaukset, joiden hyllyikä on erittäin lyhyt. Lisäksi näissä pakkauksissa käytetään edelleen paljon polystyreeniä, jonka kierrättäminen on hankalaa.

Muovin osuus on myös virvoitus-, energia- ja urheilujuomapakkauksissa suuri. Suomessa nämä pakkaukset kuitenkin kiertävät tehokkaasti panttijärjestelmän ansiosta, joten muovin korvaaminen muulla materiaalilla ei ole näiden tuotteiden kohdalla ensisijaista.

– Tunnistimme ne tuoteryhmät, joiden pakkaamisessa muovin vähentäminen on Suomen muovitiekartan sekä EU:n kertakäyttödirektiivin näkökulmasta tehokkainta ja vaikuttavinta esimerkiksi korvaamalla pakkausmuovi kuitupohjaisilla biohajoavilla materiaaleilla, pakkausmateriaalin määrää vähentämällä tai tehostamalla pakkausmateriaalin kierrätystä esimerkiksi panttisysteemin avulla, kertoo tutkielman tekijä, Helsingin yliopiston maa- ja metsätaloustieteiden loppuvaiheen opiskelija Taina Lahtinen.