Helsingin yliopiston tutkijat löysivät uusia lajeja Itä-Afrikan vuoristosta

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Helsingin yliopiston tutkijat ovat tehneet pitkällisen tutkimustyön, jonka mukaan Itä-Afrikan vuoristometsistä on löytynyt kymmeniä tieteelle uusia jäkälälajeja. Tutkijat suorittivat lajeille DNA-tutkimuksia.

Julkaisussa paneudutaan Itä-Afrikan vuoristometsissä elävien kesijäkälien (Leptogium) lajikirjoon ja sukulaisuussuhteisiin. Tulokset perustuvat vuosina 2009–2017 kerättyyn laajaan aineistoon, johon sisältyy lähes 600 kesijäkälänäytettä. DNA-analyysi paljasti, että aineistossa on näytteitä yli 70 eri kesijäkälälajista, joista enintään kymmenkunta kuuluu johonkin aiemmin tunnettuun lajiin.

DNA-analyysi on tarpeen, sillä kesijäkälälajien silmänvarainen tunnistus on vaikeaa. Hankalasti tunnistettavien kesijäkälien sukulaisuussuhteet laitettiin DNA-tutkimuksen avulla uusiksi. DNA-tutkimus paljastaa, että suvusta löytyy runsaasti aiemmin tuntemattomia lajeja.

– Eri lajien rakenteessa olevat erot ovat usein vähäisiä ja tulkinnanvaraisia. Jäkälien ulkoasu vaihtelee myös huomattavasti kasvuolosuhteiden mukaan, eikä niitä voi kätevästi tunnistaa kemiallisten tuntomerkkien perusteella kuten monia muita jäkäliä, tutkijat kertovat.