Tupakkariippuvuus ja masennus yhteydessä toisiinsa – tutkimus vahvisti asian

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Tuoreen tutkimuksen mukaan tupakoiminen voi myötävaikuttaa masennusta. Lisäksi masennusta sairastavat ihmiset tupakoivat keskimääräisesti muita enemmän. Tupakoinnin ja masennuksen yhteyttä ei kuitenkaan ole tutkittu laajamittaisesti.

Nyt Helsingin yliopiston koordinoimassa kansainvälisessä tutkimuksessa on saatu uutta tietoa masennuksen ja tupakkariippuvuuden välisistä yhteyksistä. Tutkimus osoitti, että mitä vahvemmin henkilön vastaukset ilmensivät tupakkariippuvuutta, sitä todennäköisemmin hän oli masentunut.

– Tulostemme perusteella vaikuttaa siltä, että masentuneet henkilöt eivät polta siksi, että he pitäisivät tupakan mausta. Ennemminkin depressio näyttäisi kytkeytyvän nikotiininhimoon ja käytösmalliin, jossa esimerkiksi stressiä pyritään helpottamaan tupakoinnin avulla, kertoo tutkimuksen toteuttanut Maarit Piirtola Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutista.

Tupakoiminen voi toimia eräänlaisena tunteiden säätelykeinona. Tutkijat korostavat, että tämän tutkimuksen tulosten perusteella ei voida kuitenkaan sanoa tupakoinnin aiheuttavan masennusta tai päinvastoin. Tutkijoiden mukaan olisi tärkeää, että masennuspotilaiden hoidossa huomioidaan myös tupakoiminen yhtenä mahdollisesti ylläpitävänä tekijänä.