ParkkiPate hävisi jälleen oikeudessa – vaati saada autovuokraamon asiakastietoja

Viihdeuutiset · Stara.fi

Yksityisen pysäköinninvalvonnan yritys ParkkiPate on viime vuosina hävinnyt useita oikeudenkäyntejä. Yritys on muun muassa tuomittu sakkoihin tietosuojarikkomuksista. Lisäksi ParkkiPate hävisi kiistan valvontamaksuista, koska ei kyennyt osoittamaan kuka auton oli pysäköinyt virheellisesti. Nyt ParkkiPate on hävinnyt oikeudenkäynnin Helsingin hovioikeudessa, jossa kumottiin käräjätuomari Jukka Jaakkolan antama virheellinen tuomio.

ParkkiPate Oy vaati Eurorent Oy -autovuokraamolta oikeudessa asiakastietoja, koska se halusi selvittää keneltä parkkiyhtiön tulisi periä maksuja virheellisestä pysäköinnistä. Yksityisessä pysäköinninvalvonnassa on kyse yksityisoikeudellisesta sopimuksesta, eikä sopimusta synny, elleivät sen kaikki osapuolet ole tiedossa. Parkkiyhtiö ei voi velvoittaa ketään maksamaan virheellisestä pysäköinnistä, ellei auton pysäköineen henkilöllisyys ole tiedossa. Tästä syystä kuljettajien selvittämiseksi parkkiyhtiö vaati oikeudessa saada autovuokraamon asiakastietoja itselleen kymmenistä eri autoista.

Helsingin käräjäoikeuden tuomari Jukka Jaakkola tuomitsi Eurorent Oy -autovuoraamon luovuttamaan ParkkiPate Oy:lle tämän vaatimat asiakastiedot, kuten vuokraajan nimen, yhteystiedot, vuokra-ajan ja mahdollisten muiden kuljettajien nimet. Autovuokraamo valitti tuomiosta hovioikeuteen, joka kumosi käräjäoikeuden tuomion. Käräjäoikeuden tuomari Jukka Jaakkola oli tulkinnut lakia hovioikeuden mukaan virheellisesti, koska katsoi oikeuden voivan velvoittaa autovuokraajaa luovuttamaan asiakastietojaan.

Hovioikeus katsoi, ettei oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 61 §:n perusteella ole mahdollista vaatia autovuokraajaa luovuttamaan asiakastietojaan parkkiyhtiölle, koska vireillä ei ollut yhtään riita-asiaa asiakirjoihin liittyen. Oikeuskirjallisuuden mukaan todistelua vastaisen varalta ei ole tarkoitettu sen selvittämiseksi, kuka voisi olla hakijan vastapuoli tulevassa oikeudenkäynnissä tai mitä kanneperusteita, oikeustosiseikkoja tai todisteita olisi löydettävissä. Lisäksi hovioikeus velvotti käräjäoikeutta käsittelemään tapauksen oikeudenkäyntikulut tuomion saatua lainvoiman, koska ne oli aiemmin jätetty käsittelemättä.