ParkkiPate hävisi jälleen oikeudessa – ei kyennyt osoittamaan kuka oli pysäköinyt

Viihdeuutiset · Stara.fi

Stara on uutisoinut jo kymmenen vuoden ajan yksityisen pysäköinninvalvonnan ongelmista, joissa monet autoilijat ovat kokeneet saaneensa perusteettomia laskuja pysäköinnistä. Alan yrityksestä ovat toimineet häikäilemättömästi perustellen maksuvaatimuksia jopa aivan perättömästi korkeimman oikeuden ennakkoratkaisulla, joka ei ole liittynyt esillä olevaan asiaan mitenkään.

Muutama päivä sitten ParkkiPate tuomittiin maksamaan peräti 75 000 euron sakot tietoturvarikkomuksesta, koska se oli perusteettomasti vaatinut tietojaan pyytäneiltä kuluttajilta muun muassa henkilötunnuksia. Nyt yhtiö on hävinnyt jälleen oikeudessa, ja tällä kertaa aiheena oli monia autoilijoita koskettava todistustaakka auton kuljettajasta. Valvontayhtiö ei nimittäin kyennyt osoittamaan kuka ajoneuvon oli pysäköinyt, joten se ei voinut myöskään määrätä valvontamaksua.

Yksityisten parkkivalvojien toiminta tapahtuu sopimusoikeuden perusteella, ja siinä sopimusta ei voi syntyä ilman että sopimukset molemmat osapuolet ovat selvillä. Näin ei ole, ellei valvontaa hoitavalla yrityksellä ole esimerkiksi kuvaa auton pysäköineestä kuljettajasta. Sopimusta ei ole silloin voinut syntyä, joten myöskään valvontamaksun saajaa ei voida yksilöidä. Tämän Staran jo aiemmin uutisoimaan seikan on nyt vahvistanut myös tuomioistuin.

Helsingin hovioikeus on nyt antanut tuomion, jossa se hylkäsi ParkkiPaten kanteen. Yhtiö oli vaatinut autoilijaa maksamaan viidestä virheellisestä pysäköinnistä Espoon Tapiolassa. Autoilija kuitenkin kiisti pysäköineensä kyseisen auton, eikä ParkkiPate kyennyt osoittamaan juuri hänen pysäköineen auton. Autoilija ei nimennyt ketään toista henkilöä mahdolliseksi pysäköijäksi, mutta silti hovioikeus katsoi, ettei esitetty näyttö riitä osoittamaan juuri hänen olleen sopimuksen osapuolena.

– On päivänselvää, että näyttötaakka on maksulapun kirjoittajalla. Jos kerran sopimus on syntynyt, toisen osapuolen on pystyttävä näyttämään, kenen kanssa se on syntynyt, rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen kommentoi syntynyttä tilannetta jo vuonna 2011.

Näyttötaakka sopimuksen osapuolista on valvontamaksun määränneellä parkkiyhtiöllä, joten laskun saaneella ei ole velvollisuutta selvittää ajoneuvon kulloistakin kuljettajaa. Koska ParkkiPate ei kyennyt osoittamaan kuljettajaa, ei se voinut myöskään periä valvontamaksua.