Suomalaistutkimus: Runsas maidon juonti yhteydessä tyypin 1 diabetekseen

Ruoka Terveys · Tim Isokivi

Runsaalla maidon kulutuksella voi olla yhteys kohoneeseen riskiin sairastua tyypin 1 diabetekseen. Tämän havaitsi Helsingin yliopiston elintarviketieteiden maisteri Katariina Koivusaari väitöstutkimuksessaan.

Kohonnut diabeteksen riski koski lapsia, joilla oli perinnöllinen alttius tautiin. Samanlaisia havaintoja on tehty myös aikaisemmissa tutkimuksissa. Tyypin 1 diabetes on lapsilla yleisempi Suomessa kuin missään muualla maailmassa, ja sen ilmaantuvuus on lisääntynyt moninkertaisesti 1950-luvulta lähtien.

– Maito on koostumukseltaan hyvin monimutkainen aine, eikä tähänastisten tutkimusten perusteella voida sanoa, mitkä tekijät maidossa mahdollisesti liittyvät sairauksien riskiin, Koivusaari kertoo tiedotteessa.

Koivusaari tutki myös maitovalmisteiden yhteyttä lasten astmaan. Voimakkaasta lämpökäsiteltyjen maitovalmisteiden, kuten äidinmaidonkorvikkeiden, havaittiin olevan yhteydessä suurentuneeseen astman riskiin. Vastaavaa yhteyttä ei havaittu miedommin lämpökäsitellyillä, pastöroiduilla maitotuotteilla.

Koivusaaren mukaan jatkotutkimuksissa olisi tärkeää selvittää, mikä maidossa saattaa olla sairauksien riskiin liittyvä tekijä. Väitöskirjatutkimuksen aineisto perustuu Type 1 Diabetes Prediction and Prevention -tutkimukseen, jossa mukaan oli yli 6 000 vuosien 1996 ja 2004 välisenä aikana Tampereen ja Oulun yliopistollisissa sairaaloissa syntynyttä lasta.