Selkävaivojen ehkäisy alkaa jo opiskeluaikana – liike on paras lääke

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista selän ongelmat aiheuttavat eniten sairaspoissaoloja työstä. Kouluterveyskyselyn mukaan toisen asteen opiskelijoista keskimäärin 20 prosenttia kokee selkäkipua viikoittain. Niskakipua puolestaan kokee keskimäärin 30 prosenttia opiskelijoista.

Keskeistä selän ja niskan hyvinvoinnille ovat tauotus, liikuskelu ja työasentojen vaihtelu opiskelupäivän aikana. Erityisesti lukioikäisillä nuorilla istumista voi kertyä päivän aikana reippaasti yli kymmenen tuntia, mikä on enemmän kuin ammattioppilaitosten opiskelijoilla. Asenteet esimerkiksi taukoliikuntaa kohtaan ovat myönteisiä. Myös opettajat suhtautuvat myönteisesti tauottamiseen ja liikuskeluun oppituntien aikana.

– Nuorena koettu selkäkipu voi myös ennustaa aikuisena koettavaa kipua, joten on tärkeää puuttua siihen matalalla kynnyksellä ja mahdollisimman varhain, Selkäliiton Back to Move! -hankekoordinaattori Katri Koivuneva toteaa.