EL: Suomen joukkoliikennettä on parannettava syrjäseudulla

Lifestyle · Terhi Piiroinen

EU:n ilmastotavoitteiden toteuttamisen tulisi Suomessa näkyä joukkoliikenneverkoston kehittämisenä ja parempina alennuksina esimerkiksi eläkeläisille joukkoliikennevälineissä. Liikenteen yhteydet ovat riittämättömät erityisesti syrjäseuduilla. Tätä mieltä on ainakin Eläkeliiton liittovaltuusto.

Vanhuudessa piilee viisaus. Siksi kannattaakin kuunnella mitä sanottavaa kotimaan tervaskannoilla on nykyisestä joukkoliikenteestä. Eläkeliiton mukaan markkinaehtoiselle joukkoliikenteelle ei ole tosiasiallisia toimintaedellytyksiä Suomessa.

– Liittovaltuusto muistuttaa, että julkisen liikenteen kehittämisen määrärahoja on valtion talousarviossa vuosi vuodelta leikattu Suomessa, Eläkeliitosta jyrähdetään.

– Omalla autolla kulkeminen on välttämätöntä 70 prosentille eläkeläisistä pitkien tai hankalien kulkuyhteyksien vuoksi. Haja-asutusalueiden asukkaita ei tule syyllistää henkilöauton käytöstä. Polttoaineveroa tulee alentaa.

Erityisen ajankohtainen kysymys on uusien maakunnallisten sotepalveluiden saatavuus paikallisesta palvelupisteestä sekä muut asiointimatkat, jotka nyt ovat monille ikääntyneille saavuttamattomissa ilman omaa henkilöautoa.

Eläkeikäisten barometrin mukaan eläkkeellä olevat ottavat ympäristökysymykset jopa vakavammin kuin nuorisobarometriin vastanneet. Puolet eläkeläisistä kertoo vähentäneensä omaa kuluttamistaan ympäristösyistä. Nuoret ja eläkeläiset ovat yhtä mieltä siitä, että ihmisen hyvinvoinnin jatkumisen on perustuttava muuhun kuin taloudelliseen kasvuun.

– Maapallon elinolosuhteiden ja tulevien sukupolvien elämän edellytysten kannalta elintärkeät päätökset on tehtävä tänään.