Valtion liikuntaneuvosto jyrähti: ”Lasten ja nuorten harrastamisen rajoittamisessa haitat ylittäisivät hyödyt”

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Valtion liikuntaneuvosto on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka arvioi valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella. Liikuntaneuvosto on nyt julkaissut kannanoton, jonka mukaan se pitää niin terveydellisesti kuin sosiaalisesti välttämättömänä, että lasten ja nuorten harrastustoiminnan jatkuminen sallitaan.

– Harrastustoiminta on lapsille ja nuorille pandemia-aikana korostuneen tärkeä mielenterveyden tuki ja hyvinvoinnin lähde. Lasten ja nuorten harrastamisen rajoittamisessa haitat ylittäisivät hyödyt, Valtion liikuntaneuvosto kiteyttää.

Lapsista ja nuorista vain kolmannes täyttää päivittäisen liikuntasuosituksen. Ahdistusta ja yksinäisyyttä kokevien nuorten määrä on myös kasvanut selvästi pandemia-aikana. Lasten ja nuorten harrastussulku johtaisi todennäköisesti kasvaneeseen harrastamisen tauolle jättämiseen ja lopettamiseen. Lasten ja nuorten liikunta on tärkeä keino edistää väestön mielenterveyttä. Fyysisen terveyden ja mielenterveyden lisäksi liikunnan harrastaminen vahvistaa lasten osallisuutta ja ryhmään kuulumisen tunnetta, luo kaverisuhteita ja harjoittaa sosiaalisia taitoja

– Vasta viimeisenä keinona tulee harkita alueelliseen ja paikalliseen tautitilanteeseen perustuen harrastamisen kannalta äärimmäisiä rajoitustoimenpiteitä, kuten harrastamisen tarkoitettujen tilojen sulkemista kokonaan. Lääketieteen edustajat laajasti ovat todenneet, että lasten harrastustoiminnan rajoittaminen ei olisi kovin tehokas keino tartuntojen rajoittamiseen ja että haitat ylittäisivät hyödyt.