Tutkimus: Aktiiviliikkujat kokevat työssään enemmän onnistumisia

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Ainoastaan seitsemän prosenttia suomalaisista nauttii edusta, jossa liikunnan harrastaminen on osa työpäivää. Kuitenkin kolmasosa kokee, että työaikana liikkumisen mahdollisuus olisi olennainen osa työhyvinvointia ja tärkeä tapa. Tutkimuksen mukaan kuntoliikunnalla on merkittävä yhteys yksilön onnistumisen kokemuksiin työssä ja elämässä.

Toimialasta ja toimenkuvasta riippumatta usein liikkuvat ovat tyytyväisempiä työpaikkaansa. Aktiiviliikkujat kokevat työssään enemmän onnistumisen tunteita ja jaksavansa paremmin kuin vähän liikkuvat. Lisäksi huomionarvoista on, että iikkumista tukeva työnantaja koetaan vastuullisena.

Noin puolet Eezyn kyselyyn vastanneista kertoo työnantajansa tukevan työntekijöidensä kuntoilua liikuntaseteleillä. Suurin ero nyky- ja toivetilanteen välillä liittyy mahdollisuuteen liikkua työajalla. Työnantajan järjestämä liikunta, esimerkiksi liikuntavuorot tai ohjattu liikunta, oli muita tärkeämpää heille, jotka liikkuvat tällä hetkellä vähiten. Toisin sanoen työnantajan tuella on myös kansanterveydellinen vaikutus.