Kunnilta kesätöitä nuorille – usein elämän ensimmäinen työpaikka

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Suomen kunnat tarjoavat kesätöitä tai tukevat sen antamista kaikkiaan noin 50.000 nuorelle tänä vuonna. Noin puolet työpaikoista on kuntien omia kesätyöpaikkoja. Niistä noin on suunnattu peruskoululaisille. Kolmannes on tarkoitettu ammattiin opiskeleville, joissa ovat mukana myös yliopisto-opiskelijat.

– Kunnat haluavat tarjota kesätyöpaikkoja ja niitä pyritään järjestämään nuorille monin eri tavoin. Sen lisäksi että kesätöitä tarjotaan kunnassa, kesätöiden tarjoamista tuetaan kesätyösetelillä yrityksissä tai esimerkiksi järjestöissä, kertoo työmarkkinatutkija Riikka Krause Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:sta.

Kunnissa löytyy kesätöiksi tehtäviä, joihin ei vaadita aiempaa työkokemusta. Tyypillisimpiä nuorille tarjolla olevia kesätöitä ovat puisto- ja puutarhatyöt, kulttuuri- ja nuorisopalvelujen tehtävät, siivous- ja kunnossapitotyöt sekä työt varhaiskasvatuksessa. Hoitoalalle ja varhaiskasvatuksessa alan opiskelijoita palkataan muun muassa töihin vanhusten, vammaisten tai lasten pariin sekä vuosilomasijaisuuksiin että työharjoitteluihin. Nuorten osaamista hyödynnetään myös markkinoinnin ja sosiaalisen median tehtävissä.

– Nuorilla on mahdollisuus päästä alkuun työurallaan. Joissain kunnissa kunta tarjoaa kaikille tietyn ikäryhmän nuorille kesätöitä, kertoo Riikka Krause.